Registration

Among others:-

- Kementerian Kewangan Malaysia
- Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
- Tenaga Nasional Berhad (TNB)
- Member of Dewan Perniagaan Melayu Malaysia
- Suruhanjaya Tenaga
- CIDB
- Universiti Teknologi MARA (UiTM)
- Universiti Malaya (UM)
- Telekom Malaysia Berhad (TM)
- Polis Diraja Malaysia (PDRM)
- Depot Bekalan Armada (FSD), Malaysian Navy Base
- Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)
- International Islamic University (IIUM)